Wij zijn benieuwd hoe jij hier zou willen wonen!

10 november '22

Op woensdag 23 november aanstaande organiseert BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling een participatie- en informatiemoment voor zowel omwonenden als belangstellenden over de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk op de locatie Delversduin in Egmond aan den Hoef. Hier worden 162 woningen gerealiseerd. Wil je hier bij zijn? Meld je dan nu aan!

Update 18 november

De inschrijving is op 18 november 12.00 uur gesloten. Vanwege de grote animo is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de participatie- en informatieavond. Er komt achteraf een verslag van de avond op de website.

Belangrijk:

Tijdens de avond is er geen gedetailleerde informatie beschikbaar over de woningen. Verkoopinformatie - zoals koopsommen, start verkoop datum en brochures - is nog niet bekend en volgt in een latere fase.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

In juli 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan Delversduin. Dat betekent dat BPD verder kan gaan met de uitwerking van het plan. Het bestemmings- en beeldkwaliteitsplan vormen het kader voor de verdere uitwerking. Binnen dit kader willen wij graag met je in gesprek en de ideeën ophalen voor de verdere invulling van de nieuwbouwwijk.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening

De 162 woningen geven wij een bijzondere, en bij de omgeving passende, architectuurstijl mee. Een moderne vertaling van de architectuurstijlen die veel voorkomen in het duin- en binnenduinlandschap. Samen met jou willen wij kijken naar de meest geschikte ontwerp- en woonwensen. Tijdens de avond kun je in gesprek gaan met verschillende partijen die werkzaam zijn aan deze gebiedsontwikkeling.

Artikel gaat verder onder de afbeelding.

Delversduin

Thema's

Wij stellen jouw inbreng zeer op prijs. Daarom willen wij je tijdens deze avond niet alleen informeren over onze visie en ambities voor het plan, maar binnen de kaders ook enkele keuzes voorleggen en ideeën ophalen. Zo gaan wij deze avond graag met elkaar in gesprek over:

I. Wonen (voorbeeldplattegronden, eerste handschetsen)
II. Klimaatbestendige maatregelen (hittestressbestendig, waterberging en -infiltratie)
III. Openbare ruimte (wegenstructuren, speelgelegenheden, etc.)
IV. Groen en duurzaamheid
V. Mobiliteit (parkeren, deelauto’s)
VI. Natuurontwikkeling
VII. Planning en proces